Antifonář je zpěvník obsahující zpěvy liturgie hodin - zejména, ale nejen, nápěvy antifon. Kompletní antifonář v českém jazyce zatím neexistuje, ale v dohledné době by se to mělo změnit.

Plánovaná doba dokončení prvního vydání je někdy během roku 2018.

(Nový termín zatím není stanoven; snad lze myslet na podzim 2020, kdy bude projekt In adiutorium slavit deset let.)

Plody dosavadních přípravných prací, ale také informace o jiných hudebninách pro liturgii hodin, a ještě mnohem víc, najdete na webu In adiutorium:

Pokračovat na web In adiutorium

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)